Ada Broker London
Reasürans
Firmanıza gerekli olan riskler belirlendikten sonra; olası risklerin yurtiçindeki ve ya yurtdışındaki sigorta şirketlerine satılması, koasürans yapılması (risklerin sigorta şirketleri arasında paylaştırılması) ve en uygun şirketin bulunması gerekir.