Ada Broker London
Tarihçemiz
Sigorta Brokeri; Müşterisi için gerekli risk çalışmasını yaptıktan sonra, bu çalışmalar sonucu risk yönetimi modellerini belirleyip, sigorta piyasasını müşterisi adına araştıran, müşterisinin hak ve menfaatlerini koruyacak şekilde en uygun sigorta programının oluşturulmasında aktif rol oynayan aracı kurumdur.

Sigorta Brokeri ile Acenteler arasındaki en temel farklılık; brokerlerin sigorta şirketlerinden tamamen bağımsız olarak, sigortalı adına sigorta şirketleri ile pazarlık yapmak suretiyle en iyi korumayı en uygun fiyata sağlamaya çalışan, konusunda uzman kişilerden oluşmuş olmalarıdır. Bu nedenledir ki, brokerlerde zorunlu mesleki sorumluluk sigortası yaptırılması şartı getirilmiştir.

Brokerler'in çalışma esaslarını belirlemekte olan Sigorta Brokerliği ile ilgili yönetmelik Aralık 1994'te, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nca yürürlüğe konulmuştur. Bu yönetmeliğin Hazine'den ruhsat alınmasını şart koşması sebebiyle kuruluşumuz 9 Şubat 1996'da ruhsat alan, Türkiye'deki ilk brokerlik şirketlerinden biridir.

Ada Broker gerekli analizleri yaparak müşterilerinden sigorta bilgilerini toplamak ve bunları etkin şekilde değerlendirerek sigorta sözleşmesinin oluşmasını sağlamaktadır. Ayrıca hasar anında müşterilerine yardımcı olmaktadır.

Sigorta konusunda bilgi sahibi olan, hatta yıllardır riskleri sigortalayan kurum ve kuruluşlar bile sigortalayacağı risklerin belirlenmesinde zorluk çekebilir ve hata yapabilirler. Risk yönetiminin işletmenin uzman bir kurum ve konusunda uzman kişiler tarafından yapılması, hangi riskin satın alınabileceği veya alınamayacağı, bu riskin detaylarının sigorta şirketlerine anlatılmasını gerekmektedir.

ADA BROKER, yukarıda sayılan temel fonksiyonların ötesinde, Reasürans Brokerliği işlevini de üstlendiği için, sigortalının ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak yurt dışı reasürans piyasalarından doğrudan fiyat araştırması yapabilmekte, sigorta şirketlerine reasürans kaynaklan belirtilip, sigortalıya daha uygun koşullarda poliçe temin edebilmektedir. Hasar durumunda da brokerlik müessesesinin gereği olarak sigortalıyı temsilen hareket eden şirketimiz, sigortalıya hak ve yükümlülükleri konusunda en geniş bilgiyi vermekte ve yanında yer alarak en kısa zamanda hasann ödenmesini sağlamaktadır.

Tüm bunların yanı sıra yasal zorunlulukla getirilmiş olan mesleki sorumluluk poliçesi kapsamında, olabilecek yanlışlıklara karşı da, size çifte güvence sunmuş olur.

Ada Sigorta ve Reasürans Brokerliği CEO'su Nejat Şehsuvar, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun olduktan sonra, 1977 yılında sigortacılığa başlamış ve 1996 yılında Ada Brokerliği kurmuştur. 35 yıllık kariyeri boyunca; Sigorta Aracılığı Birliğinde (SAB) 6 yıl Başkan Yardımcılığı ve 4 yıl Başkanlık görevini yürütmüş, aynı yıllar içerisinde Türkiye Odalar Borsalar Birliği Meslek Komitesi'nde görev almıştır. İTO Meslek Komitesi'nde de bulunan ve meclis üyeliği yapan Nejat Şehsuvar, TBMM bünyesindeki Adalet Komisyonu ve Sanayi Teknoloji Ticaret Komisyonu'nda bilirkişi olarak hizmet vermiştir. Sigorta sektörünün öne çıkan dergileri başta olmak üzere görsel ve yazılı basında birçok makalesi ve röportajı yayınlanmıştır. Tüm bu çalışmaları ve sektöre katkıları başarı ödülleri ile onurlandırılmıştır.