Ada Broker London
Bir Broker ile Çalışmak Size Ne Kazandırır?
Sigorta Brokeri tüm sigorta şirketleri ile çalışabilir. Dolayısı ile ihtiyaç duyduğunuz en uygun sigorta kapsamının size en uyacak formatta ve düşük maliyette belirlenmesinde aktif rol oynarlar.

Sigortalının risk danışmanıdırlar.

Sigorta şirketlerinin mali yapısı, teknik kapasitesi, reasürans alt yapısı konularında bilgi sahibi olduklarından, sigortalılara sigorta şirketi seçiminde sağlıklı alternatifler sunabilmektedirler.

Sigortalıların olası ekonomik ve manevi kayıplarını en aza indirmesi için, sektörel risk analizini en iyi yapabilen, bu riskleri sigortacı bakış açısıyla değerlendirebilen ve sigortalının menfaatlerini gözeten bir kurumdur.