Ada Broker London
Reasürans Nedir ve Nasıl İşler?
Sigortacının üstlendiği sorumluluğun bir kısmının ya da tamamının diğer bir sigortacıya devredilmesidir.
Bu sayede sigortacının iş kabul kapasitesi ve esnekliği artar, mevcut riski dağıtabilir ve mali yapısına destek sağlamış olur.
Reasürans sayesinde sigorta şirketleri, kendi mali kapasitelerinin çok üzerindeki risklere teminat verebilir. Reasürörlere devredilen riskler dünyanın her tarafında reasürans yapan şirketlere dağılır.
Böylece, özellikle büyük risklerin etkileri bölünür ve uluslararası mali piyasalara dağılarak karşılanabilir hale gelir.Reasüransa duyulan gereksinimin nedenleri:Rizikonun yayılması
Sigortacının iş kabul kapasitesinin artması
Sigortacının iş kabul esnekliğinin artması
Sigorta şirketinin mali yapısının desteklenmesi
Birikim (Kümül) Fazlasının yol açabileceği doğal afet hasarlarının kontrolü