Ada Broker London
Reasürans Brokerlerinin İşlevleri
Reasürans işlemlerine aracılık yapmak
Reasüröre iş sağlayarak portföyünün gelişmesine yardımcı olmak
Reasüröre riziko hakkındaki bilgileri aktarmak
Müşterisi için en uygun fiyat, koşul ve güvencedeki plasmanı gerçekleştirmek
Sözleşme hükümlerinin düzenlenmesinde müşterilerine yardımcı olmak
Reasürör ile müşteri arasındaki hesaplaşmayı sağlamak
Hasarın reasüröre ihbar ve tazminatın reasürörden tahsilini sağlamak