Ada Broker London
Yat İnşa Sigortası
İnşa edilen gemiler, gemi yapımcısının sorumluluğu altında iken gerçekleşebilecek risklere karşı tekne inşaatı sigortası ile teminat altına alınmaktadır.
Bu sigorta ile inşa edilmekte olan gemi, makine ve diğer donanımlar gemi yapımcılarının veya taşeronların tezgahında, işyerinde veya onlara ait başka bir liman veya yapım mahallinde bulunduğu sırada ve bu mahaller arasında sevkedilirken teminat altındadır.
Teknenin denize indirilmesi, 250 deniz millik alan içinde yapılacak deneme seferleri sırasında meydana gelebilecek zıya ve hasarlar ile 3. kişilere karşı sorumluluk Tekne İnşaat Sigortası poliçeleri ile karşılanır.