Ada Broker London
Alacak Sigortaları
Alacak sigortası, işinizi ticari borçların ödenmemesi riskine karşı koruyan sigorta türüdür. Alacak sigortası ile faturalı satışlarınızın ödenmesini temin eder, ticari faaliyetlerin getirdiği kurumsal ve siyasi riskleri güvenli bir şekilde aşmanızı sağlar. Ticari bir alacağın ödenmemesine bağlı olarak ortaya çıkabilecek kayıpları tazmin eden alacak sigortasının nihai amacı, faaliyetlerinizi büyük ölçekli kayıplardan korumak ve kârlı bir şekilde büyümesine yardımcı olmaktır. Temel olan, şirketler, sektör ve ekonomik trendler hakkında güncel veriye sahip olarak bilgiye dayalı kredi kararları almak, kayıpların önüne geçmek ve onları asgariye indirmektir.