Ada Broker London
Bireysel Sağlık Sigortaları
Bireysel Sağlık Sigortası; Sigortalıların sigorta süresi içinde hastalanmaları ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmaları halinde tedavileri için gerekli masrafları ile varsa gündelik tazminatları, yapılan poliçe üzerinde yazan bedellere kadar karşılayan bir sigorta poliçesidir.

Yine poliçe üzerinde yazan ve poliçe yapılmadan önce başvuru sahibine belirtilecek bazı konular teminat dışında bırakılabilmektedir.

Sağlık sigortaları Limitli/Limitsiz teminatlarla,  Yatarak veya Yatarak + Ayakta tedavi seçenekleriyle veya sadece belirli bir grup hastanede geçerli olacak şekilde düzenlenebilirler. Buradaki seçimler ödenecek prim tutarında değişikliğe neden olabilmektedir.

İhtiyacınız olan sağlık poliçelerini belirlemenizde size yardımcı olmaları için personellerimizden yardım alabilirsiniz.