Ada Broker London
Yönetici Sorumluluk Sigortası
Yönetici sorumluluk sigortası, Şirketin ve iştiraklerinin yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerinin ve müdürlerinin yönetici ve müdürü vasfı ile görevlerini yerine getirirlerken yaptıkları hatalar nedeniyle oluşan zararların kendilerinden;  
Hissedarlar, ortaklar, İlgili resmi kurumlar, devlet kurumları, Rakip Firmalar, Şirketin iş yaptığı diğer firmalar ( Tedarikçi Firmalar), Şirket Çalışanları ve Tasfiye Memurları tarafından talep edilmesi sonucu ortaya çıkan tazminat tutarları, resmi kurumlar tarafından kendilerine kesilen idari para cezaları ve dava nedeniyle oluşan savunma masrafları teminat altına alınmaktadır.