Ada Broker London
Zorunlu Trafik Sigortası
Trafik Sigortası, aracınız ile başkalarına vermiş olduğunuz hasarlardan doğan sorumluluğu karşılar. Teminat limitleri araç türlerine göre değişmektedir. Ülke sınırları içinde, araç sahibinin sorumlu olduğu kazalarda, üçüncü şahıslara verilen maddi, bedeni ve ölüm tazminatlarını Karayolları ve Trafik kanunu hükümleri çerçevesinde karşılamaktadır. Trafik Sigortasının açıklanan teminat limitleri yeterli görülmeyip yükseltilmek istendiğinde, İhtiyari Mali Mesuliyet teminatı ile trafik sigortası kapsamında güvence sağlanan limitler yükseltilmekte, aracınız ile başkalarına vermiş olduğunuz hasarlardan doğan sorumluluğun trafik sigortalarınca karşılanmayan limitleri için güvence sağlanmaktadır.