Ada Broker London
Turizm Sektörüne Yönelik Sigortalar
Political Violence
Oteller için tasarlanmış bu teminat;

Piyasadaki mevcutlarından  farklı olarak, maddi hasar olmasa da  tesisin çevresinde (Başvuru sırasında belirtilmiş  bir menzil dahilinde) gerçekleşen  ayaklanma, grev, kötü niyetli halk hareketleri, terörizm, sivil karışıklık ve sabotaj gibi politik olaylardan dolayı yaşanacak cazibe kaybı kaynaklı  kar  kaybını belirtilen limitler ve muafiyetler çerçevesinde teminat altına alabilir.

Bunun dışında, politik şiddet kaynaklı maddi hasar ve politik şiddet kaynaklı maddi hasar durumlarında yaşanan kar kaybı da teminat altına alınmaktadır.