Ada Broker London
Grup (Kurumsal) Sağlık Sigortaları
Grup sağlık sigortaları işleyiş olarak bireysel sağlık sigortasından farksızdır.  

Grup sağlık sigortası kavramının temelini oluşturan aynı anda bir çok sağlık poliçesi yapılması, bu doğrultuda bireysel başvurulara göre daha düşük primler ödenmektedir. Genellikle şirketler tarafından tercih edilen bu poliçeler aynı zamanda şirketler tarafından muhasebeleştirilebileceğinden, vergiden düşülmesi mümkündür.