Ada Broker London
Kasko Sigortası
Kasko yani araç sigortası, sürücünün trafikte başına gelebilecek birçok olumsuz durumda, genel anlamdaki hasar ve tedavi masraflarının karşılanmasını sağlar. Kasko sigortası kişinin trafikte başka bir araca çarpması durumunda devreye girdiği gibi, başka bir kişinin sizin aracınıza çarpması sonucunda da zararın karşılanmasını sağlar. Kişinin yaptığı bir trafik kazası sonucu bir insanın hayatını kaybetmesi, yaralanmasıya da vücudunda kalıcı sakatlık oluşması hallerinde de, tedavi masraflarıya da vefat eden kişinin ailesince açılan davalarda yine kasko devreye girmektedir.
Ana Teminatlar:
Çarpma, çarpışma, devrilme, düşme, yuvarlanma
Yanma,
Çalınma ve çalınmaya teşebbüs.EkTeminatlar:
Deprem
Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler ve Terör
Sel ve su baskını
Çekme ve Çekilme
Sigara ve Benzeri Madde Zararları (Alevsiz yangın)
Enflasyon teminatı
Motorlu Araca Bağlı Hukuksal koruma
Sürücü Hukuksal Koruma
Eskime payı
İhtiyari mali mesuliyet teminatı
Manevi tazminat teminatı
Sürücü ve Yolcu Ferdi kaza Koltuk teminatı
Radyo-Teyp vb. aksesuar, Kasa, Tank vb. donanımlar
İkame Araç Teminatı
Anahtar Kaybı Teminatı
Asıl anahtar ile çalınma teminatı
Hasarsızlık indirimi klozu
Yeni Değer Araç Klozu
LPG Teminatı
Araç yardım, küçük onarımlar teminatı ve yardım hizmetleri
Yurtdışı teminatı
Ticari araçların yasal olarak taşıdıkları yanıcı, parlayıcı, patlayıcı emtealar
Ticari araçlar için kullanım ve gelir kaybında doğan zararlar
Kişisel Eşyalar
Hasarsızlık İndirimi, Araç Çokluğu İndirimi, Özel İndirimler