Ada Broker London
Kefalet (Teminat) Sigortası
Uluslararası terminolojide "Surety Bond" veya "Bonding" olarak addedilen bu sigortacılık ürünü, bankacılık sisteminin sağladığı teminat mektupları ile benzer özelliktedir. Kefalet Sigortası'nda Sigorta Şirketi, poliçe sahibinin sözleşmeden ve/veya kanundan doğan yükümlülüğünü yerine getirmemesi riskine karşı sözleşme tutarının ödenmesi teminatını sağlamaktadır.
Amerika, Avrupa ve Asya Pasifik’te halihazırda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. ABD pazarındaki teminat mektubu ihtiyacının tamamı sigorta şirketlerince karşılanırken, bu oran Güney Amerika’da %95, Avrupa'da %25 ve Asya Pasifik’te 50%’dir. Kefalet Sigortası'nın çoğunlukla kullanım alanı inşaat, imalat, yapım-onarım, enerji ve alt yapı projeleri ile ilgili olmakla beraber hemen her sektörden talep gelmektedir.
Surety Bond ürünü Türkçe'ye "Kefalet Sigortası" olarak çevrilmiş, Şubat 2014’te  Hazine Müsteşarlığı tarafından Kefalet Sigortası Genel Şartları ve Ekim 2014’te de 29136 sayılı Tebliğ resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.