Ada Broker London
Kredi Kartı Koruma Sigortası
Kişilerin gelir kazanma gücünü istemdışı işsizlik, geçici iş göremezlik gibi nedenlerle kaybettikleri noktada devreye girerek, sigortalının en son ekstresindeki kredi kartı harcama tutarının veya ileriye yönelik taksitlendirilmiş harcamaları neticesinde oluşan kredi kartı bakiyesinin, poliçe şartları dahilinde ödenmesini güvence altına almaktadır. Ayrıca bu teminatlar dışında ürünlerin özelliğine göre vefat veya ferdi kaza teminatları kapsamında bu defa kredi kartı borcu, poliçe kapsamında belirlenmiş limitler dahilinde tamamen kapatılmaktadır. Kredi kartı taksit ödeme süreleri ve ödenecek tutarlar, iş ortağı özelinde ve ihtiyaca göre belirlenmektedir.