Ada Broker London
Keyman
Bir işin yapımı sırasında çok önemli bir role sahip kişinin proje sırasında ölmesi veya sakatlanması nedeniyle projede meydana gelecek zararları karşılayan sigorta branşıdır.