Ada Broker London
Güneş Enerjisi
Güneş Enerji Santrali projeleri, Türkiye’de yenilenebilir enerji yatırımları için öngörülen destek mekanizmalarının ve yasal düzenlemelerle de sağlanan birtakım değişiklikler sayesinde sayıca artış göstermektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının çevresel açıdan daha düşük riskli olması ve bu kaynakların tükenebilir olmaması, özellikle son zamanlarda yatırımcıların yenilenebilir enerjiye yönelmesini sağlamıştır.
Güneş Enerjisi Santrali projeleri, yatırım meblağının yüksek olduğu büyük çaplı projeler olduğundan, proje finansmanında yatırımcının uzun vadede projenin maruz kalabileceği riskleri kapsayan sigortanın yapılmış olmasını talep etmesi gündeme gelmektedir.

Uygulamada Güneş Enerjisi Santrali sigortası, projenin montajından önce, montajı sırasında ve sonrasında oluşabilecek riskleri ayırmak ve bu safhalara uygun riskleri tespit ederek teminat altına almak suretiyle yapılmaktadır. Güneş Enerjisi Santrali’nin işletmeye alınmasından sonra meydana gelebilecek en önemli risk, güneşlenmenin azlığıdır ki bu durum, projeden elde edilecek gelirin azalmasına yol açmaktadır. Bu nedenle Avrupa ülkelerinde birçok sigorta şirketi, Loss Of Sunhine adı verilen bir all risk sigortası kapsamında, bu sigorta teminatlarına ek olarak bir Gelir Kaybı Sigortası da akdetmektedir.
Gelir Kaybı Sigortası ise, az güneşlenmeye bağlı olarak Güneş Enerjisi Santrali projesinden elde edilen yıllık gelirin azalması sonucu bu gelir kaybının teminat altına alınmasıdır. Güneş Enerjisi Santrali’lerinde, yukarıda sayılan teknik kapsamlı risklerin yanı sıra, bir de iklim değişiklikleri veya güneşlenme süresinde meydana gelebilecek azalmalar da verimin düşmesine yol açabilecek risklerdir. Bu nedenle özellikle bu riskin meydana gelmesiyle oluşabilecek hasar ve zararları teminat altına alan bir Gelir Kaybı Sigortası, Özel Şartlara göre ise güneşlenme oranına bağlı olarak oluşan gelir kaybının teminat altına alınabilmesi için tahmin edilen yıllık enerji gelirinin %10’dan daha fazla oranda azalması gerekmektedir. Bazı sigorta şirketlerince Gelir Kaybı Sigortasında, güneşlenme oranında azalmanın yanı sıra aşağıdaki risklerden doğan gelir kaybı da sigorta kapsamına alınmaktadır:
  • Elektrik dağıtım şebekesinin kesintiye uğraması,
  • Elektrik tedarik şirketi tarafından yol açılan şebekeden kopma durumu,
  • Üretilen ve genel şebekeye aktarılan elektriği ölçen sayacın arızalanması.