Ada Broker London
Rüzgar Enerjisi Santralleri
Rüzgar Enerjisi Santralleri, kurulum maliyetleri görece pahalı olmasına rağmen diğer sistemlere göre devamlılığı daha yüksek olan sistemlerdir. HES'ler gibi ekolojik sistem üzerinde bir etkisi bulunmamaktadır. Bu nedenle Güneş Enerjisi Santralleriyle birlikte tamamen temiz enerji sınıfına girmektedir. 

Rüzgar Enerjisi Santralleri (RES)  yenilenebilir enerji kapsamında uzun sürelerdir kullanılan bir sistemdir. Ülkemizin enerji ihtiyacının büyük çoğunluğunun yurtdışı'ndan temin ediliyor olması, herhangi bir olumsuz durumda kesintiye uğrama ihtimalini doğurmaktadır. Ülkemizin enerji ihtiyacını karşılamak için sektörüne yatırım yapılması zaruri bir durum olmuştur. Bu projelerin kurulum ve işletmeleri sırasında oluşabilecek hasarlar, daha önce öngörülemeyen, gelir kaybına neden olacak durumlar için farklı sigorta poliçeleri yapılabilmektedir. 

Teminat altına alınabilecek bazı konular aşağıda yer almaktadır.

•Projenin montajı öncesi yapılacak kara ve deniz nakliyatları ve bu nakliyatlarda meydana gelebilecek aksamalara karşı gelir kaybı sigortası
•Projenin montajı sırasında Montaj All Risk teminatı+ 3.Şahıs Sorumluluk Teminatı+ İşveren Sorumluluk Teminatı
•Projenin operasyona geçmesinden sonra All Risk Teminatı+3.Şahıs Sorumluluk Teminatı+ İşveren Sorumluluk Teminatı
•Projenin operasyona geçmesinden sonra Kar Kaybı Teminatı
•Projenin operasyona geçmesinden sonra Şarta Bağlı Sorumluluk Teminatı
•Projenin operasyona geçmesinden sonra Yağmur Azlığı Sebebi ile Oluşacak Gelir Kaybı Teminatı