Ada Broker London
Hidroelektrik Santralleri
Hidroelektrik santrali kısaca: Barajda biriken su, belli bir yükseklikten düşerken, enerjinin dönüşümü prensibine göre Yerçekimi Potansiyel Enerjisi önce kinetik enerji (mekanik enerji) ye daha sonra da Türbin çarkına bağlı generatör motorunun dönmesi vasıtasıyla elektrik Enerjisine dönüşür.

Hidroelektrik Enerji Santralleri (HES) yenilenebilir enerji kapsamında Türkiye’de en gelişmiş sektördür. Ülkemizin enerji ihtiyacının büyük çoğunluğunun yurtdışı'ndan temin ediliyor olması, herhangi bir olumsuz durumda kesintiye uğrama ihtimalini doğurmaktadır. Ülkemizin enerji ihtiyacını karşılamak için sektörüne yatırım yapılması zaruri bir durum olmuştur. Bu projelerin kurulum ve işletmeleri sırasında oluşabilecek hasarlar, daha önce öngörülemeyen, gelir kaybına neden olacak durumlar için farklı sigorta poliçeleri yapılabilmektedir. 

Teminat altına alınabilecek bazı konular aşağıda yer almaktadır.

•Projenin montajı öncesi yapılacak kara ve deniz nakliyatları ve bu nakliyatlarda meydana gelebilecek aksamalara karşı gelir kaybı sigortası
•Projenin montajı sırasında Montaj All Risk teminatı+ 3.Şahıs Sorumluluk Teminatı+ İşveren Sorumluluk Teminatı
•Projenin operasyona geçmesinden sonra All Risk Teminatı+3.Şahıs Sorumluluk Teminatı+ İşveren Sorumluluk Teminatı
•Projenin operasyona geçmesinden sonra Kar Kaybı Teminatı
•Projenin operasyona geçmesinden sonra Şarta Bağlı Sorumluluk Teminatı
•Projenin operasyona geçmesinden sonra Yağmur Azlığı Sebebi ile Oluşacak Gelir Kaybı Teminatı