Ada Broker London
Emniyeti Suistimal Sigortası
Emniyeti Suistimal Sigortası ile sigorta ettirene bağlı olarak çalışan kişilerin, sigorta ettirene ait mal varlıklarını (para, mücevher, değerli kağıtlar, mal ve eşyaları); 
  • Çalmak
  • Zimmetine geçirmek
  • Sahtekarlık yoluyla bunlara sahip olmak gibi

eylemlerle kendilerine duyulan güveni kötüye kullanmalları durumunda sigorta ettirenin uğrayacağı maddi zararı poliçede gösterilen limitlere kadar güvence altına alır.

Emniyeti suistimal sigortalarında genel olarak sigorta ettiren, sigortalı ve sigortacı olmak üzere üç taraf vardır:

Sigortalı: banka, şirket veya diğer işletmelerde çalışan ve kendisine işinin gereği nakit para, değerli kağıt veya işletmenin diğer mal varlıkları emanet edilen muhasebeci, mutemet, veznedar, tahsildar, vb görevlerle çalışan kişilerdir.
Sigorta ettiren: bahsi geçen kurum ve kuruluşların işvereni durumunda olan kişilerdir.